Natuurgroep Gestel is een actieve vereniging die zich sinds 1993 inzet voor natuur en landschap in alle kernen en in het buitengebied van Sint-Michielsgestel. We willen zowel leden als niet-leden bewust maken en laten genieten van de natuur om ons heen.

Excursies, activiteiten en werkgroepen

Er zijn excursies en activiteiten voor alle leeftijden, van scholenprojecten en de JeugdNatuurgroep tot Seniorenwandelingen. We organiseren lezingen en cursussen, en doen werkzaamheden in de natuur (Natuurwerkgroep). De Plantenwerkgroep en Vogelwerkgroep hebben vrijwel wekelijks bijeenkomsten en activiteiten en zijn de werkgroepen bij uitstek waar het om waarnemingen en inventarisaties gaat.


Stimuleren ecologisch groenbeheer
Ook is Natuurgroep Gestel actief bij het stimuleren van ecologisch groenbeheer en houdt een wakend oog over plannen waarbij natuur en landschap in het gedrang kunnen komen. Dat doen we in nauw contact met andere organisaties: Brabants Landschap, de waterschappen, de Brabantse Milieufederatie. We maken ons bij het gemeentebestuur hard voor versterking van bestaande ecologische verbindingen en voor het uitbreiden tot een groener netwerk, waar zowel mensen, planten als dieren optimaal hun plaats kunnen hebben. Voor die ambitie kunnen we niet met genoeg leden zijn. Groene handen zijn prachtig, maar het hart op de groene plek is daarbij het voornaamste.

 

          
      Bron: Groene hart ondernemers

Wilt u lid worden? Informatie over het lidmaatschap leest u in de informatiefolder.

Aanmelding kan door gebruik van het contactformulier.
Zie hier voor contactgegevens van secretariaat, bestuur en werkgroepen.