In de Nieuwsbrief vindt u altijd ons programma voor de komende maanden.

             

Iedere tweede woensdag van elke de maand, twaalf keer per jaar, houden we onze maandelijkse wandeling. Altijd in de natuur van de directe omgeving van Sint-Michielsgestel. Het laatste verslag vind je in Brugmanpraat, het blog van Piet Brugman.

   

Iedere tweede woensdag van elke de maand, twaalf keer per jaar, houden we onze maandelijkse wandeling. Altijd in de natuur van de directe omgeving van Sint-Michielsgestel. Het laatste verslag vind je in Brugmanpraat, het blog van Piet Brugman.

   

De Essche Stroom veranderde in de jaren zestig van de vorige eeuw van een meanderende kleine rivier in een verdiepte, rechte beek. In 2005 begon het Waterschap de Dommel met het maken van plannen om de Essche Stroom haar oude, meanderende karakter terug te geven. Op woensdag 10 juli organiseert Natuurgroep Gestel een lezing van Hans Koekoek over de deze veranderingen in het beekdal van de Essche Stroom.

In de omgeving van Gemonde liggen ruim vijftig zandpaden en talrijke schouwpaden, waarvan een deel ook als wandelpad gebruikt wordt. Op zondag 16 juni maken we een wandeling over enkele van deze zandpaden. Deze zandpaden zijn in 2020 en 2021 geïnventariseerd op basis van vijf criteria:

Vlinders zijn met afstand de meest aaibare groep insecten. Ze zijn een onuitputtelijke bron voor schrijvers en dichters, voor kunstenaars en natuurliefhebbers. 
Over vlinders valt dus heel wat te vertellen, in deze lezing op 19 juni.

Iedere tweede woensdag van elke de maand, twaalf keer per jaar, houdt de seniorengroep van Natuurgroep Gestel haar maandelijkse wandeling. De details vind je op deze agenda-pagina. Dit jaar staan de volgende wandelingen op het programma:

10 april
8 mei
12 juni                      
10 juli
14 augustus
11 september
9 oktober
13 november
11 december